DST 2000

Diferenční převodník tlaku se dvěma konfigurovatelnými proudovými výstupy

Základní údaje

 • Měření dvou statických tlaků P1, P2.
 • Výpočet diferenčního tlaku a průměru z tlaků P1 a P2.
 • Dva volně konfigurovatelné analogové výstupy 4-20 mA.
 • Možnost přiřadit k výstupu tlak P1, tlak P2, diferenci tlaku a průměr tlaků.
 • Digitální filtrace vstupních dat.
 • Digitální zpracování signálu (korekce teplotní závislosti a nelinearity senzoru, teplotní kompenzace proudového výstupu).
 • 13-bitový D/A převodník ve výstupu.
 • Programovatelný rozsah výstupu 100 až 10 % jmenovitého rozsahu.
 • Programovatelný posun výstupů -20% až +20%.
 • Velký LCD displej, výška znaku 13 mm.
 • Programovatelné zobrazení na displeji P1,P2, diference, průměru.
 • Periodické střídání zvolených veličin.
 • Připojení pomocí polyamidových trubek 6/4mm.

Technické informace

DST 2000 je inteligentní převodník tlaku se dvěma vstupy tlaku a dvěma analogovými proudovými výstupy. Signál ze senzorů tlaku je digitálně zpracováván s digitální korekcí teplotních závislostí a nelinearity senzorů. Vypočtené hodnoty tlaku jsou zobrazovány na displeji a převáděny na analogový proudový výstup 4-20 mA. Převodník umožňuje naprogramovat režim zobrazení (volitelný jeden údaj, nebo periodické střídání zvolených vstupů) a programovatelné přiřazení proudových výstupů. U každého výstupu je možná změna rozsahu a počátku.

Typické použití

Převodník tlaku DST 2000 se typicky používá k měření diferenčního tlaku ve výměníkových stanicích. Jeden výstup může být nastaven jako výstup diferenčního tlaku, např 500 kPa. Druhý výstup pak může měřit statický tlak P1 nebo P2, popřípadě průměr statických tlaků P1 a P2. Pro volbu rozsahu převodníku je potřeba vždy uvážit maximální statický tlak v obou vstupech.

Nastavení výstupů

Možnosti přiřazení měřených dat k jednotlivým výstupům.

 

 • Vstup tlak P1 - přiřazení výstupu k vstupu relativnímu tlaku P1. Nulovému tlaku pak odpovídá proud 4mA, jmenovitému rozsahu pak odpovídá proud 20mA.*
 • Vstup tlak P2 - přiřazení výstupu k vstupu relativnímu tlaku P2. Nulovému tlaku pak odpovídá proud 4mA, jmenovitému rozsahu pak odpovídá proud 20mA.*
 • Diferenční tlak - přiřazení výstupu k diferenčnímu tlaku P1 - P2. Nulovému diferenčnímu tlaku pak odpovídá proud 4mA, jmenovitému rozsahu pak odpovídá proud 20mA.*
 • Průměr tlaků - přiřazení výstupu k průměru tlaku P1 a P2. Nulovému průměru tlaku pak odpovídá proud 4mA, jmenovitému rozsahu pak odpovídá proud 20mA.*

* Při nastaveném nulovém posunu počátku a programovatelném rozsahu nastaveném na 100 %.

Programovatelný rozsah výstupu

Převodník umožňuje pro výstup přiřadit rozsah od 100 % až do 10% jmenovitého rozsahu tlaku a tak například při rozsahu 700 kPa můžeme měřit diferenci tlaku až v rozsahu 70 kPa . Maximální přetížitelnost pak je 200% ze základního rozsahu, což je v tomto případě 1,4MPa.

Programovatelný posun výstupu

Převodník umožňuje pro výstup posun do +/- 20 % z jmenovitého rozsahu tlaku a tak například při rozsahu 500 kPa můžeme posunout výstup o +/-100 kPa.

T650

Vyvažovací měřící přístroj pro mobilní zařízení

PPlus 1000

Jednoduchý měřící přístroj pro vyvažování